Välkommen till Förskolan LÄR Östermalm!

Styrdokument LÄR Östermalm inklusive Likabehandlingsplan 2022

Förskolan LÄR på Östermalm ligger på Linnégatan 80 med Djurgårdens grönska precis runt hörnet. Vi öppnade hösten 2005 och våra lokaler är moderna och ljusa. Vi tar emot barn från ett års ålder och barnen stannar hos oss tills de går vidare till förskoleklass i en skola i närområdet. Barngrupperna är åldersindelade; småbarnsgrupp, 3-årsgrupp, 4-års samt 5-års grupp. Barnen börjar i 3-årsgruppen på hösten samma år som de fyller tre.

På Östermalm är vi lyckligt lottade som innerstadsförskola att ha en stor, fin innergård där barnen kan leka och äta mellanmål när vädret tillåter. Vi sätter även otroligt stort värde på den fantastiska närmiljö som finns omkring oss i form av parker, Djurgårdens grönområden och museer. På förskolan LÄR har vi en uppskattad idrottsklubb för våra 4- och 5-åringar .

Förskolan LÄR utmärks genom sin lärande profil med samlingar för alla barn varje morgon. Detta kombineras med sång, musik och utelek för alla barn varje dag. Alla grupper har sitt eget klassrum och utöver det har vi en ateljé där barnen skapar och målar och en utbildad ateljerista som besöker oss varannan vecka för att ha skapande med våra större barn. Det finns även ett rörelserum där barnen har idrott/gymnastik.

Maten levereras utav catering firman Kleins Skolrestaurang som levererar mat till flera förskolor samt skolor på Östermalm.

Vår terminsavslutning till julen och sommaren sker i den vackra Oscarskyrkan runt hörnet på Narvavägen.

Förskolan LÄR följer Stockholms stads riktlinjer vad gäller öppettider. Förskolan ska kunna erbjuda öppettid inom ramtiden 06.30-18.30 alla helgfria vardagar förutom julafton, nyårsafton och midsommarafton. Förskolan LÄR följer kontinuerligt upp föräldrars behov av barnomsorg. Vänligen kontakta rektor Marie Storck för ytterligare frågor.

Turordningsregler

Komma direkt till Min barnomsorg: https://barnomsorg.stockholm.se

Lediga platser fördelas till köande barn enligt följande turordning.

1.Barn med syskon i samma hushåll som redan är placerade på förskolan.
2.Barn med längst kötid till förskolan. Om flera barn har samma kötid ligger barnets födelsedatum till grund för placering, det vill säga äldre barn går före yngre.

Det datum du gör ansökan blir ditt ködatum. Detta datum ger dig din köplats på Förskolan LÄR.