Välkommen till Förskolan LÄR i Nacka!

Styrdokument LÄR Nacka 22-23 inkl. likabehandlingsplan och krisplan

Förskolan som öppnades hösten 2005 är belägen i det natursköna Gustavsvik med närhet till kommunikationer och skogsområden. Lokalerna är moderna och ljusa och på den stora gården erbjuds många möjligheter till kreativ lek och spännande aktiviteter.

Förskolan tar emot 80 barn från ett års ålder och barnen går kvar tills de går vidare till förskoleklass i den skola föräldrarna väljer. Barngrupperna är åldersindelade i fem grupper. Två småbarnsgrupper, en 3-årsgruppen, 4-årsgruppen och 5-årsgruppen. På förskolan arbetar kompetenta pedagoger, både förskollärare och barnskötare.

Förskolan LÄR utmärks genom sin lärande profil med lärande samlingar för alla barn varje morgon. Detta kombineras med sång, musik och utelek för alla barn varje dag. Barnen i de äldre grupperna gör regelbundna besök i närliggande skogar och naturområden.

Alla grupper har fasta tider under veckan för rörelselek/gymnastik i förskolans rörelserum.

1-och 2-åringarna sover utomhus i egna vagnar.

Vi tillvaratar flertalet av de vanligen förekommande traditionerna såsom jul, lucia, midsommar m.fl. Egna skapade traditioner är lärloppet, vårruset, förskolans dag,  FN-dagen, fixarveckan utomhus, sommaravslutning och födelsedagar.

Köket tillåter inte egen matlagning så maten levereras av cateringfirman Kleins Skolrestaurang. Alla äter på respektive avdelning. Barnen lär sig med ålder att äta själva, duka, ta maten själv och att skicka faten till varandra.

Förskolans LÄR följer Nacka kommuns riktlinjer vad gäller öppettider (6.30-18.00) och följer kontinuerligt upp föräldrarnas behov av barnomsorg. Vänligen kontakta rektor Camilla Idzikowski för ytterligare frågor.

Vill ni ansöka om plats eller få mer information om Nacka kommuns riktlinjer besök länken: https://www.nacka.se/forskola-skola/forskola-och-pedagogisk-omsorg