Om LÄR

LÄR är ett enskilt drivet friskoleföretag. Företaget etablerades 2001 och är verksamt inom förskola och skola upp till 5:e klass.

LÄR driver skola och förskola på Värmdö samt förskola i Nacka och i Stockholms innerstad.

Pedagogisk inriktning

Förskolan och skolan LÄR har Läroplanen som grund för det pedagogiska arbetet med det lustfyllda lärandet i fokus. LÄR tillvaratar barns naturliga nyfikenhet och utvecklar deras intresse för eget lärande från tidig ålder.

Hos LÄR får barnens behov av socialt samspel möjlighet att utvecklas och vi strävar efter att ge barnen de redskap de behöver för framtiden. Barnen utvecklar tilltro till sig själva och sin egen förmåga och får en grundtrygghet som följer med dem genom livet. Detta sker genom en strukturerad verksamhet under lekfulla former med lärande samlingar i matematik, svenska, engelska, natur och samhällsorienterande ämnen samt rörelse och bild från tidig ålder.

En väl genomtänkt verksamhet är en förutsättning för trivsel och resultat. Vi följer en arbetsplan som beskriver mål och medel för respektive åldersgrupp samt utvecklingsstadium. Via hembrev får föräldrarna skriftlig information om barnens arbete och andra aktiviteter.