Välkommen till Förskolan LÄR i Gustavsberg!

Förskolan LÄR ligger centralt i Ösbydalen, Gustavsberg, med skogen och sjön direkt runt hörnet. Vår stora gård med varierande natur erbjuder spännande möjligheter till utevistelse under dagarna. Vi genomför regelbundet utflykter i och omkring vårt närområde samt besöker teater och bibliotek.

Vi tar emot barn från ett års ålder och barnen stannar hos oss tills de går vidare till skolan LÄR. Barngrupperna är uppdelade i småbarnsgrupp, 3-års grupp, 4-års, samt 5-års grupp. Barnen går upp i 3-årsgruppen på hösten samma år som de fyller tre. Efter avslutad 5-årsgrupp erbjuds alla elever plats på skolan LÄR. Läs mer om Skolan LÄR.

Vi värdesätter bevarandet av traditioner och skapande av egna. Exempel på detta är LÄR-loppet, lilla vasaloppet, FN-dagen m.fl.

Personalen har lång erfarenhet och gedigen kunskap om LÄRs pedagogik och arbetssätt.

Detaljerna är viktiga och därför tillagas all mat av egen personal på plats för att kunna erbjuda en god, varierad och väl sammansatt kost utifrån de bästa råvarorna.

LÄR är en förskola som är till för barnen och tar tillvara barns nyfikenhet av att lära sig.

Våra nuvarande öppettider är 07.00-17.15 måndag-fredag.

De som har behov av utökad omsorgstid på morgonen eller eftermiddagar (från 06.30-18.30) behöver ansöka om detta hos förskolledningen. Denna blankett lämnas till rektorn.

Intyg från arbetsgivaren ska bifogas till denna blankett.

Utökad omsorg i Förskolan LÄR Gustavsberg

Vid behov av omsorg under klämdagar (intyg från arbetsgivare erfordras) och efter 14:30, dag före röd dag, samt dag före midsommarafton och julafton skickas förfrågan om omsorg ut till vårdnadshavare minst en månad i förväg. Vid eventuellt behov arbetar/finns ordinarie personal.