Kontakta oss

Förskolan LÄR i Gustavsberg startades av Tove Ryman år 1995 och har drivits i privat regi sedan hösten 2001 då även Skolan LÄR startade. Tove Ryman är VD i företaget och arbetar även som rektor för enheterna på Värmdö.

Tove Ryman
VD/Rektor
070 755 77 08
tove.ryman@skolanlar.nu

Förskolan Gustavsberg
Rödhakevägen 6
134 42 Gustavsberg
Tel: 08-570 332 30 / 08-570 340 60
Fax: 08-570 340 06
Tove Ryman tove.ryman@skolanlar.nu

Förskolan Nacka
Gustavsviksvägen 10
132 36 Saltsjö-Boo
Avdelningstelefon: 08 715 40 06
Kontoret: 08 715 40 43
Rektor LÄR i Nacka
Camilla Idzikowski
camilla.idzikowski@skolanlar.nu

Förskolan Östermalm
Linnégatan 80
115 23 Stockholm
Avdelning: 08-782 81 20
Kontor: 08-782 81 70
Rektor LÄR Östermalm
Marie Storck
marie.storck@skolanlar.nu

Skolan LÄR
Kyrkogårdsvägen 4
134 41 Gustavsberg

Rektor Skolan LÄR
Nina Endén
070-217 49 05
nina.enden@skolanlar.nu

Köket: 08-570 333 81
Röda fritids: 073-907 00 66
Gula fritids: 073-514 53 41

Ekonomi
Fia Svensson
fia.corbin@skolanlar.nu
Tel: 570 340 60

Skolsköterska
Mats Lindqvist
elevhalsan@skolanlar.nu
076-324 90 88

Skolsköterskan är på skolan tisdagar mellan 08:00 – 16:00