Välkommen till Skolan LÄR!

Skolan LÄR ligger i det natursköna Hästhagen i Gustavsberg, med skogen, ängen och Kvarnsjön tätt inpå. Det är skolan där alla elever syns och blir sedda. Alla känner alla och tar ansvar för varandra.

LÄR prioriterar småskalighet och är en skola med bara en klass i varje årskurs. Alla elever skall få sitt utrymme och kunna utvecklas och växa.

Miljön är viktig, både inne och ute. Närheten till naturen och en estetiskt tilltalande innemiljö är kännetecknande för LÄR. Eleverna lär sig uppskatta och ta ansvar för sin egen skolmiljö.

Detaljerna är viktiga i verksamheten och därför tillagas all mat av egen personal på plats för att kunna erbjuda en god, varierad och väl sammansatt kost utifrån förstklassiga råvaror. Detta genomför vi genom att använda oss av närproducerad fisk och kött. Till viss del använder vi oss också av ekologiska råvaror.

Skolan har en teaterscen som används ofta och en egen kör, kallad LÄRkören.

Fritids

Fritids uppgift är att vara ett komplement till skolan och erbjuda en meningsfull fritid samt ge stöd och stimulans till elever. Fritids erbjuder ett varierande och rikt utbud av sysselsättningar och aktiviteter.

Både barn och föräldrar ska känna sig trygga och välkomna. En god vardaglig och öppen kontakt mellan föräldrar och fritids är grundläggande för ett förtroendefullt samarbete.

Varje eftermiddag finns planerade aktiviteter där det är frivilligt att delta. I idrottshallen får barnen prova på bollsporter, de olika redskapen samt lekar. Varje vecka introduceras veckans lek. I bildsalen har eleverna skapande verksamhet som pyssel, målning, lera mm.

LÄR har en fantastisk skolgård med både skog och berg som lockar till rörelse. Det finns också klätterställning, fotbollsplan, pingisbord, basketkorgar och bandymål.

Fritids och fritidsklubb är öppet alla dagar mellan kl. 7.30 och kl. 17.00. Dag innan röd dag samt dag innan midsommar stänger fritids 14.30. Klämdagar har fritids endast öppet i mån av behov. Fritidsklubben är stängd under loven.